تعرفه اینترنت

سرویس ها بر اساس مجوزهای سامانه طرح های تعرفه ای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره های 517921, 520541, 517309, 520407, 517874, 517906, 517906 ,518543, 517938, 518602 می باشند.

  • همه
  • جشنواره فروش
  • سرویس های حجمی
  • سرویس های نامحدود
  • ترافیک اضافه
  • غیر حجمی
  • هات اسپات

مدت زمان:

حجم ترافیک:

سرعت:

 
{{ category | serviceType }}

 

مخصوص ADSL مخصوص وایرلس هات اسپات

سرعت: {{ product.speedF }} مدت زمان: {{ product.durationF }}
ترافیک: {{ product.traficF }}+ 5% نامحدود نامحدود
قیمت : {{ product.price | money | persianNumbers }} ریال {{ product.tags }}