تعرفه اینترنت

  • همه
  • جشنواره فروش
  • سرویس های حجمی
  • سرویس های نامحدود
  • ترافیک اضافه
  • غیر حجمی
  • هات اسپات

مدت زمان:

حجم ترافیک:

سرعت:

 
{{ category | serviceType }}

 

سرعت: {{ product.speedF }}

ترافیک: {{ product.traficF }} + 5% نامحدود
مدت زمان: {{ product.durationF }}

{{ product.price | money | persianNumbers }} ریال

مخصوص ADSL مخصوص وایرلس هات اسپات

{{ product.tags }}