تعرفه اینترنت

  • همه
  • جشنواره فروش
  • سرویس های حجمی
  • سرویس های نامحدود
  • ترافیک اضافه
  • غیر حجمی
  • هات اسپات

مدت زمان:

حجم ترافیک:

سرعت:

 




{{ category | serviceType }}

 

مخصوص ADSL مخصوص وایرلس هات اسپات

سرعت: {{ product.speedF }} مدت زمان: {{ product.durationF }}
ترافیک: {{ product.traficF }} + 5% نامحدود نامحدود
قیمت : {{ product.price | money | persianNumbers }} ریال {{ product.tags }}

سرویس های نقره ای به جای SLA 98% دارای SLA 99% می باشند و کیفیت سرویس های فوق ماهیانه بررسی می شود و در صورت لزوم پشتیبانی ویژه برای انها صورت می گیرد .